Online Lunch & Learn - Dr. Georgia Ede

"Change your Diet, Change your Mind"

brought to you by Go-Keto & Ketogeen Instituut Nederland

Meet Dr. Georgia Ede

Scroll down for English

'Ik ben een aan Harvard opgeleide, gecertificeerde psychiater die gespecialiseerd is in voedings- en metabole psychiatrie. Mijn passie is mensen met psychiatrische aandoeningen in staat te stellen het gebruik van medicatie af te bouwen door hun eetgewoonten te veranderen. Maar welke veranderingen zijn de moeite waard, en waarom? Het beantwoorden van die vraag is waar mijn werk om draait.'


In 2022 schreef Georgia mee aan het eerste onderzoek naar het ketogeen dieet bij moeilijk behandelbare psychische aandoeningen: The Ketogenic Diet for Refractory Mental Illness: A Retrospective Analysis of 31 Inpatients


**************************************************************************************************

'I am a Harvard-trained, board-certified psychiatrist specializing in nutritional and metabolic psychiatry. My passion is empowering people with psychiatric conditions to reduce or eliminate the need for medications by changing how they eat. But which changes are worth making, and why? Answering that question is what my work is all about.'


In 2022, Georgia contributed to the first study on the ketogenic diet for treatment-resistant mental disorders: The Ketogenic Diet for Refractory Mental Illness: A Retrospective Analysis of 31 Inpatients

Lunch & Learn

Monday
27-05-2024
12:30

Join us for this unique event

Doe mee met dit unieke event 

Ben Nordemann ~ Go-Keto Louisette Blikkenhorst ~ Ketogeen Instituut Nederland

Dr. Georgia Ede, psychiater met een Harvard-achtergrond, heeft ruim twintig jaar ervaring in klinische praktijk, met specialisaties in voedingswetenschap, hersenmetabolisme en mentale gezondheid. Internationaal staat ze bekend om haar lezingen over de rol van voeding in psychiatrische stoornissen, waarbij ze het ketogene dieet als fundament van haar betoog aanhaalt. Haar boek "Change Your Diet, Change Your Mind" werd uitgebracht in januari 2024. Binnenkort is ze enkele dagen in ons land om de Nederlandse vertaling van dit succesverhaal te promoten.


Met trots kondigen we aan dat op maandag 27 mei wij Dr. Georgia Ede te gast hebben in onze studio voor een online Lunch & Learn sessie.

Dat houdt in dat Georgia komt vertellen over haar nieuwe boek 'Change Your Mind Change Your Diet'. Binnenkort verschijnt dit ook in het Nederlands en vandaar dat ze bij ons op bezoek komt. 

Ook is er ruim de tijd om Georgia vragen te stellen. Bij de aanmelding kun je meteen je vraag invullen. Wij zorgen ervoor dat je vraag aan bod komt tijdens deze live uitzending.

Als je je vooraf aanmeldt dan ontvang je een link om via Zoom live mee te doen aan het event. We maken ook opnames zodat je het later terug kunt kijken als je onverhoopt toch niet live kunt deelnemen.

Dit is een Engelstalige online Lunch & Learn en waar nodig zullen we vertalen.

Wie kan meedoen? Iedereen die meer wil weten over het effect van voeding op het brein, of het nu voor jezelf is of voor de klanten in je praktijk.


Praktische informatie:

  • Datum: 27 mei 2024
  • Aanvang: 12.30 uur
  • Duur: 1,5 uur
  • DEELNAME IS GRATIS


We zien je graag online in onze studio op 27 mei!

Scroll for English

Ben Nordemann ~ Go-Keto Louisette Blikkenhorst ~ Ketogeen Instituut Nederland

Dr. Georgia Ede, a psychiatrist with a background from Harvard, has over twenty years of experience in clinical practice, specializing in nutritional science, brain metabolism, and mental health. Internationally recognized for her lectures on the role of nutrition in psychiatric disorders, she emphasizes the ketogenic diet as the foundation of her argument. Her book "Change Your Diet, Change Your Mind" was released in January 2024. She will soon be in our country for a few days to promote the Dutch translation of this success story.

With pride, we announce that on Monday, May 27th, we will have Dr. Georgia Ede as our guest in our studio for an online Lunch & Learn session.

This means that Georgia will be speaking about her new book, "Change Your Mind Change Your Diet." This book will soon be available in Dutch, which is why she is visiting us.

There will also be plenty of time to ask Georgia questions. You can fill in your question when you sign up. We will ensure that your question is addressed during this live broadcast.

If you sign up in advance, you will receive a link to join the event live via Zoom. We will also record the event so you can watch it later if you are unable to participate live.


This is an English spoken online Lunch & Learn, and we will translate as necessary.

Who can participate? Anyone interested in learning more about the impact of nutrition on the brain, whether it's for themselves or for the clients in their practice.


Practical information:

  • Date: May 27th, 2024
  • Start time: 12:30 PM
  • Duration: 1.5 hours
  • FREE OF CHARGE


We look forward to seeing you online in our studio on May 27th!

Dr. Georgia Ede

Lees nu ook haar boek: 'Change Your Diet Change Your Mind'. Of in het Nederlands "Het Heel Je Hoofd Dieet'.

Read her book now: 'Change Your Diet Change Your Mind'.

Lunch & Learn

Monday
27-05-2024
12:30

Change Your Diet Change Your Mind

Combine the truth about brain food with the cutting-edge science of brain metabolism to achieve extraordinary emotional, cognitive, and physical health.

Het Heel Je Hoofd Dieet

Combineer de waarheid over voeding voor de hersenen met de meest geavanceerde wetenschap over hersenmetabolisme om buitengewone emotionele, cognitieve en fysieke gezondheid te bereiken.

Join us for this unique event